Impact First zná projekty vybrané do užšího kola

Neziskové organizace a firmy, které chtějí posunout své sociální podnikání k zisku a nezávislosti na dotacích a grantech, mohou už počtvrté využít akcelerátor Impact First. K úspěchu nakopl od počátku roku 2016, kdy vznikl jako součást sociálního bankovnictví České spořitelny, téměř 30 projektů. Do čtvrtého běhu programu se přihlásilo 17 neziskových a sociálních organizací.

Po dvou výběrových dnech porota rozhodla o postupujících projektech.

Seznamte se s vybranými projekty:

Domov Sue Ryder, který poskytuje široké spektrum služeb pro seniory v Praze, se v akcelerátoru zaměří na rozvoj sítě svých dobročinných obchodů.

Družstvo TEXman – liberecký sociální podnik, výrobce ložního textilu, který zaměstnává osoby s různými sociálními a zdravotními hendikepy.

Ethnocatering – unikátní catering pražského zapsaného spolku InBáze s nabídkou více než 70 druhů originálních jídel, vytvářených migrantkami z širší oblasti Kavkazu, Blízkého východu a střední Asie.

Floramobil – zahradní terapie na kolečkách, určená pro seniory a osoby upoutané          na lůžko, kterou zaštiťuje brněnská příspěvková organizace Lipka.

Konzultéka – organizace Neposeda usiluje o zlepšení kvality života v pražských okrajových čtvrtích a tímto novým prjektem si klade za cíl přinést do neziskového sektoru více profesionality ve všech oblastech podnikání.

Monitor půdy – projekt, zajišťující usnadnění ochrany půdy a práv jejich majitelů, zaštiťuje jej pražská nezisková organizace Ekodomov.

Pekárna Na Plechu sociální podnik organizace Pferda, který primárně zaměstnává pekaře s mentálním postižením a duševním onemocněním v Kvasinách na Rychnovsku.

Rozhled – projekt pražské obecně prospěšné společnosti  Nadání a dovednosti, který je určený dětem z dětských domovů, jimž usnadňuje volbu povolání a přináší kontakt se skutečným světem práce a pracovní praxí.

Šuplig – brněnský dobročinný obchod financující aktivity celorepublikové neziskové organizace Ligy lidských práv, která hájí práva a svobody všech lidí a prosazuje systémové změny.

Mentor ze světa byznysu s účastníky konzultuje krok za krokem celý projekt, pomáhá jim identifikovat silné a slabé stránky. Za neúspěch rozhodně nepovažujeme ani to, když se ukáže, že prvotní pěkný nápad nemá šanci na dlouhodobou udržitelnost, organizace se tak může vrhnout jiným směrem, a navíc jim akcelerátor ušetří spoustu peněz a zklamání,” dodává Lucie Styblíková, manažerka programu sociálního bankovnictví České spořitelny.

Všechny soutěžící nyní čeká intenzivní práce na rozvoji jejich projektů. Pod vedením mentorů a expertů si vyzkouší metodu Human Centered Design, Lean Canvas, připraví prototyp svých inovovaných služeb či produktu. Otestují svoje aktivity na vytipovaných cílových skupinách, naučí se měřit dopad jednotlivých činností a řadu dalších činností.

Každý finalista akcelerátoru Impact First tak získává v programu individuální odbornou podporu v hodnotě více než 50 000 Kč. Projekt, který během celého akcelerátoru dosáhne největšího růstu, pak kromě další podpory dostává dar ve výši 50 000 Kč od České spořitelny, která úspěšným účastníkům nabízí i možnost financování jejich projektů formou úvěru.

Nejlepší projekty 4. běhu akceleračního programu budou vyhlášeny na slavnostním zakončení dne 22. června 2017 v pražském Impact Hubu. S úspěšnými absolventy předchozích tří běhů akcelerátoru se můžete seznámit na stránkách http://www.impactfirst.cz.

RUBRIKY: