Vyhecovat lidi k dárcovství – jak funguje peer to peer fundraising

Před několika lety se objevil fenomén, který převrací svět filantropie úplně naruby. V branži má zkratku P2P, celým názvem peer to peer, v češtině se spíše ujal výraz dárcovská výzva. Kde se vzal? A co všechno obnáší?

 

Těžko najít v našem životě oblast, která se na přelomu tisíciletí neproměnila – a platí to i pro dobročinnost. Když jste chtěli přispět na dobročinné účely dříve, byly v podstatě jen dvě možnosti: buď darovat přímo těm potřebným, které člověk znal, nebo se obrátit na velkou organizaci. Charita peníze přerozdělila a doručila tam, kde byly zrovna potřeba. V posledních letech se ovšem objevil trend, kdy jednotlivec upozorňuje na specifický problém a svou aktivitou sbírá prostředky potřebné k jeho řešení. Průkopníkem tohoto druhu získávání financí byl na počátku 80. let se svým během napříč Kanadou Terry Fox. Od té doby se s rozvojem internetového bankovnictví a sociálních sítí možnosti získávání přispěvatelů na důležité nebo zajímavé projekty otevřely pro všechny.

Příběh Terryho Foxe a jeho heroický výkon navzdory osudu fascinovaly před čtyřiceti lety celý svět.

 

Terry Fox Kanadský sportovec Terry Fox dokázal přitáhnout pozornost veřejnosti už v roce 1980, kdy se jako dvaadvacetiletý mladík rozhodl vybrat peníze na výzkum léčby rakoviny prostřednictvím běhu napříč Kanadou. Terrymu musela být už v osmnácti letech vinou osteosarkomu, nádorového onemocnění kostí, amputována pravá noha. Do Maratonu naděje se pustil s cílem vybrat alespoň jeden dolar za každého Kanaďana (v té době 24 milionů). S protézou uběhl 5 373 kilometrů za 143 dní, svou pouť však musel ještě před polovinou plánované trasy kvůli rapidnímu zhoršení zdravotního stavu ukončit. Rakovina metastázovala do plic a po necelých deseti měsících Terry Fox 28. června 1981 ve věku nedožitých 23 let zemřel. Zažehl však pochodeň, která zasáhla celý svět. Již 13. září téhož roku se konal první z mnoha humanitárních běhů zaštítěných jeho jménem. Příspěvky pro Nadaci Terryho Foxe od té doby přesáhly 700 milionů kanadských dolarů a pamětní běhy se pořádají po celém světě.

 

Peertopeer fundraising V češtině trend peer‑to‑peer fundraising asi nejlépe vystihuje termín dárcovská výzva. Ústřední roli v něm hraje osoba prostředníka mezi dárci a dobročinnou organizací nebo rovnou potřebnými příjemci. Takový prostředník nejčastěji prostřednictvím sociálních sítí nebo speciálních dárcovských platforem aktivně shání dárce (především mezi svými známými a přáteli), snaží se je zaujmout a přesvědčit, že darování má smysl, a přispívá k úspěchu sbírky především osobním nadšením. Systém prostředníků (v našem prostředí se jim říká ambasadoři nebo také – například na stránkách www.darujspravne.cz – spojenci) umožňuje osobně, intimně oslovit síť potenciálních dárců, kteří ambasadory osobně znají a důvěřují jim. Fundraisingové platformy vznikají, vyvíjejí se i zanikají. Nadace Via v roce 2010 za finanční podpory Nadace Vodafone vytvořila www.darujme.cz, dříve ale provozovala například i stránku KupSiBěžce zaměřenou na podporu běžců‑ambasadorů prostřednictvím nákupu virtuálních běžeckých potřeb.

Příležitosti k výzvě Příležitosti pro dárcovskou výzvu můžeme rozčlenit zhruba do tří typů. Tím nejtradičnějším jsou sportovní akce, které se konají v daný termín a při nichž mohou ambasadoři využít mediální podpory samotné události. V Česku vznikl Běh naděje navazující na tradici Běhu Terryho Foxe, ve světě se na podporu výzkumu léčby rakoviny koná například plavecký Swimathon. Ambasador si ale může vytyčit i osobní sportovní výkon, který bude provádět sám (třeba horský výstup nebo ujetí dané trasy na kole). V posledních letech stoupají na popularitě výzvy spojené s osobním výročím nebo významnou událostí. Oslavenec se rozhodne, že namísto dárků, které by od přátel mohl k narozeninám dostat, raději podpoří vybranou dobročinnou organizaci. Snoubenci mohou zase nasměrovat k charitativním společnostem všechny nebo část dárců svatebních darů. Specializovanou platformou pro tyto výzvy je www.slavimevelkoryse.cz, lze ale využít i Darujme.cz. Fotograf Tomáš Třeštík tak v loňském roce nabídnul prodej „virtuálního panáka“ ke svým čtyřicátým narozeninám. Výtěžek byl určen na zaplacení osobních asistentů pro postižené. Výzva se virálně rozšířila a původní cíl 5 000 Kč byl překročen více než stokrát (1 771 dárců dalo dohromady 523 800 Kč). Třetí možností je časově omezená výzva bez konkrétní události. Tam motivuje k posílání peněz především prvek soutěže – podaří se nasbírat vytyčené množství peněz během uvedené lhůty?

Ambasador je důležitější než téma Jedním ze specifik dárcovských výzev je právě klíčová osoba ambasadora. Pro úspěch konkrétní výzvy je podstatnější než účel sbírky – může to znít paradoxně, ale právě tak dárcovské výzvy fungují. Pro přispěvatele je nejpodstatnější, že sbírku zaštítil někdo, koho znají a komu důvěřují, což nese pro vybírající organizaci velkou výhodu: dá se tak mnohem lépe zpropagovat i nepříliš atraktivní oblast, které schází podpora. Ambasadorem přitom nemusí být jen veřejně známá osobnost, i když ty mívají samozřejmě největší ohlas. K úspěšné propagaci nějakého projektu v roli ambasadora je potřeba především věnovat propagaci výzvy dostatek času a energie. Aktivně oslovovat své známé a zkusit vymyslet nevšední způsoby podpoření zájmu ostatních – čím bude vaše výzva originálnější, zábavnější nebo náročnější, tím více stoupají šance na slušný výsledek.

Když zabírá Instagram Ti nejvlivnější ambasadoři nemusejí zakládat oficiální výzvy a ani zvlášť aktivně oslovovat okolí. Pokud už mají opravdu široké publikum, stačí jim vyhlásit žádost o pomoc na Facebooku či Instagramu okamžitě, když se o někom potřebném dozvědí. Nikol Štíbrová, herečka a moderátorka, která má na instagramovém účtu více než 340 tisíc sledujících, už čtyřikrát na svých sociálních sítích uspořádala úspěšnou sbírku na konkrétní zdravotně postižené děti. Výtěžek se pohyboval od půl milionu do milionu a půl a ambasadorka se netají svými záměry v této činnosti dále pokračovat. Jediné úskalí fundraisingu u ambasadorů s takto širokým dosahem je riziko devalvace prosby o pomoc – pro úspěch kampaně je nutné nežádat o příspěvky až příliš často.

Jak vytvořit úspěšnou výzvu Základem je funkční dárcovská platforma, kde se musíte zaregistrovat – v zahraničí je populární například www.gofundme.com nebo www.classy.org, u nás můžete využít www.darujme.cz nebo www.slavimevelkoryse.cz. Druhým krokem je rozmyslet si příležitost kampaně (běh, narozeniny), uvážlivě zvolit finanční cíl, aby byl motivující, ale dosažitelný, a poutavě výzvu otextovat. Můžete také vyhlásit odměny za dosažení určitého milníku, které mohou motivovat k vyšším příspěvkům – škodolibou část vašich přispěvatelů by třeba pobavilo video, kde si obarvíte hlavu na růžovo. Tím ale práce na stránce vaší výzvy nekončí – měli byste ji alespoň jednou za několik dní aktualizovat, přidávat informace o pokroku sbírky, tematické fotografie, související příběhy nebo krátké osobní videopozdravy. Třetím a asi nejdůležitějším úkolem je rozšířit povědomí o vaší výzvě do co nejširšího okruhu vašich známých. Pouhé sdílení na profilech sociálních sítí pravděpodobně nebude stačit: výzva je obvykle tím úspěšnější, čím osobněji potenciální dárce oslovujete. Zvažte zprávu přes Messenger nebo jiný komunikační program, osobní e‑mail, SMS zprávu nebo telefonát. A nakonec možná nejdůležitější část: nezapomeňte svým dárcům poděkovat. Opět stačí krátká zpráva nebo e‑mail.

 

 

 

 

text : jana brunclíková, foto : www.terryfox.org, archiv pavly jenkové

RUBRIKY: ,