Obtížní čeští emigranti

ilustrace_05_komiks_1.obr

Lidé přicházející do cizí země to nikdy neměli lehké. Terčem protiemigrantských nálad se stávali i Češi. Citujeme článek, který v roce 1910 vyšel německy ve vídeňském Slavisches Tagblattu

 

 

ilustrace_05_komiks_2.obr.

„Velmi mnoho se v posledních letech mluví o slavisaci a čechisaci říšského hlavního města a residenčního města Vídně a celých Dolních Rakous, jak v tisku, tak i v tajných a veřejných shromážděních… O této čechisaci a slavisaci se nejen mluví, proti ní se i pilně a prudce pracuje a to všemi prostředky dovolenými i nedovolenými, zákonnými i nezákonnými. Ochranné i odbojné spolky jsou zakládány a celá veřejnost je alarmována, aby postupovala ostře a bezohledně proti Slovanům a Čechům ve Vídni… A to proto, že prý městu Vídni a zemi dolnorakouské hrozí nebezpečí brzského poslovanění a počeštění…“

ilustrace_05_komiks_3.obr

 

Podobné předsudky, odmítání a problémy Čechy občas čekaly i ve Spojených státech amerických. Dnes už na to všechno pamatují jen zaprášené knihy a zažloutlé listy starých novin.

 

RUBRIKY: