Internetová verze Umění darovat navazuje na tištěný časopis, který začala Nadace Via vydávat v létě roku 2012. Časopis je čtvrtletníkem s rozsahem 24 stran, do obsahu se tedy nevejdou všechny informace, články a rozhovory, které bychom chtěli, a proto jsme iniciovali vznik internetové verze.

Náš cíl je stejný jako u tištěného Umění darovat - a to inspirovat a motivovat. Inspirovat všechny, kteří chtějí pomáhat svému okolí, motivovat ty, kteří už pomáhají. Představovat příběhy dárců i podpořených, ukázat filantropické aktivity v Česku i ve světě.

Internetová verze tedy neobsahuje všechny články z tištěného Umění darovat, naopak obsahuje i články a rozhovory nové a aktuální.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Koordinátorkou projektu je Kristina Papoušková.

REDAKČNÍ RADA

V redakční radě jsou Václav Dejčmar, Miroslav Motejlek, Marek Šálek, Ivana Janečková, Dáša Goldmannová, Lenka Schönfeldová, Martin Brát, Mikoláš Orlický, Nora Grundová a Zdeněk Mihalco.

DÁRCI UMĚNÍ DAROVAT

Internetová verze Umění darovat vznikla a bude se dále rozvíjet díky podpoře Ivany Janečkové, Václava Dejčmara a dalších. Děkujeme tímto za podporu!