Nadační fond Avast podpoří profesionály z oblasti paliativní péče

Nadační fond Avast vyhlašuje pod hlavičkou svého programu Spolu až do konce  druhý ročník dvouletého stipendijního programu na podporu odborníků, kteří se věnují paliativní péči. Otevřená výzva se zaměřuje na průkopníky a zkušené profesionály v oblasti paliativní péče, kteří mají za sebou výsledky a zásluhy na rozvoji oboru ve svém okolí i na celostátní úrovni. Cílem Stipendia pro paliativní péči Nadačního fondu Avast je nabídnout jim finanční prostředky až do výše jednoho milionu korun i odbornou podporu, aby se mohli zaměřit na svůj kariérní i osobní rozvoj, který bude v důsledku přínosem pro celou oblast. Žádosti je možné podávat do 25. září 2019.

O Stipendium pro paliativní péči Nadačního fondu Avast může žádat kdokoli, kdo se v rámci své práce věnuje paliativní péči alespoň dva roky, a jehož aktivity prokazatelně směřují k posunu celé oblasti. Druhý ročník programu se zaměřuje na zkušené odborníky napříč profesemi, jejichž práce přispívá k rozvoji paliativní péče, a investice do jejich osobního i kariérního rozvoje budou generovat řadu dalších pozitivních efektů v celém oboru.

Součástí samotného výběrového řízení je možnost konzultovat žádost a nastavení individuálního rozvojového plánu tak, aby byl co nejúčelnější. Samotné zpracování záměru stipendia má tedy přidanou hodnotu, a i pokud žadatel v konkurenci neuspěje, zůstává mu plán dalšího rozvoje, který vznikl pod odbornou supervizí. Stipendijní program pak nabízí velkou flexibilitu z hlediska aktivit, které si každý kandidát skládá podle svých potřeb. Zaměřit se může na posilování své hlavní odbornosti, stejně tak na získávání nových dovedností. V adekvátní a odůvodnitelné míře lze zařadit i aktivity s přesahem do soukromé sféry v zájmu zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Pevný rámec  stipendia vytváří doprovodný program společný pro všechny stipendisty. Ten je zaměřen především na vzájemné sdílení poznatků a rozvoj měkkých dovedností.

V programu Spolu až do konce se Nadační fond Avast na paliativní péči zaměřuje již šestým rokem, snaží se reagovat na aktuální potřeby a zároveň zachovávat kontinuitu napříč aktivitami. Jednou z dlouhodobých výzev se  přitom ukázal být nedostatek potřebného množství profesionálů všech specializací v oboru. Proto nadační fond v roce 2017 představil koncept stipendijního programu, jehož cílem je mimo jiné rozšířit personální kapacitu v oblasti paliativní péče. První ročník letos dokončuje 21 stipendistů. Jde o lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky a další různě zkušené profesionály z celé České republiky, kteří díky podpoře Nadačního fondu Avast realizují konkrétní rozvojové projekty paliativní péče v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory i dalších zařízeních, ale i v rámci zdravotního systému jako takového. Celkem obdrželi prostředky ve výši více než 16 milionů korun. Částka až do výše 15 milionů korun bude rozdělena mezi úspěšné kandidáty nadcházejícího ročníku 2020/21. Žádosti je možné podávat až do 25. září 2019.

RUBRIKY: ,