Libor Winkler: Darovat je přirozené

Ing. Libor Winkler, CSc. je odborník na kapitálové trhy a předseda představenstva společnosti RSJ. Svou profesní dráhu zahájil jako vědecký pracovník. V roce 2013 se stal mecenášem Nadačního fondu Neuron na podporu vědy. Ze svých soukromých zdrojů dlouhodobě podporuje kromě vědy také rozvoj českého umění. Libor Winkler je nositelem Ceny Via Bona 2016 v kategorii individuální dárce. S Uměním darovat mluvil o své motivaci darovat, o stavu filantropie v Česku, nezávislých médiích a příští prezidentské volbě.

Proč jste do svých aktivit zahrnul umění?

K umění mám vztah od mládí. S tím se člověk buď narodí nebo nenarodí. Od základní školy jsem měl předplatné na operu a chodil jsem do galerií na výstavy. Když člověk nemá nadbytek peněz, lze podporovat umění skrze předplatné. Když jsem pak začal vydělávat větší peníze, začal jsem přímo podporovat Galerii DOX a také výtvarníka Čestmíra Sušku.

A podle čeho si vybíráte, jaké umělecké aktivity či osoby budete podporovat?

Umělec mi musí být blízký. Nejen jeho tvorba, ale i v lidské rovině. Lidský rozměr je pro mě důležitý. Kritiky mě vůbec nezajímají. Udělám si na věc vlastní názor a musí mě to oslovit. Musí to být prostě srdcařina.

Domníváte se, že v Česku do oblasti umění plyne od filantropů dostatečně peněz?

Já osobně si myslím, že stát je už tak bohatý, platíme například daně, že by se sám měl v sociální oblasti více starat. Přijde mi trapné, že na některých úrovních stát není schopen vyřešit nějaký problém, například bezdomovectví, a musí do ní vstupovat mecenáši. V oblasti umění stát nikdy nebude stačit a tam jsou mecenášské peníze potřeba. Role mecenášů by v umění měla být významnější než role státu. A když mecenáši suplují stát v nějakých sociálních projektech, já to vidím jako selhávání státu.

A máte pocit, že se to u nás v oblasti umění s filantropií zlepšuje?

Postupně ano. Mnoho lidí si myslelo, že po revoluci se věci budou měnit rychleji, ale bohužel to tak není, hlavně myšlení lidí se příliš nemění. Věci v oblasti filantropie jsou v téhle zemi během na delší trať. Nemůžeme mít přehnaná očekávání. Někteří lidé mají peněz dost, ale mají je krátkou dobu, musí si na ně nejprve zvyknout a pak zjistit, že jejich potřeby jsou dostatečně uspokojeny, a mohou začít rozdávat. Zůstávám optimistou.

ilustracni_ikea-billboard_cbCo Vám dává „darování“?

Evoluční biologové tvrdí, že máme v genech jakýsi sobecký gen, ale já myslím, že v genech máme altruismus. Je to přirozenost. Vyvolává v nás nějaký příjemný pocit. A já věřím, že to máme skoro každý v sobě. Někdo hlouběji, někdo méně.

Kromě umění podporujete vědu. Tvrdíte, že věda a umění jsou pro vývoj společnosti nejdůležitější. Proč si to myslíte?

Umění a věda charakterizují společnost. Lidé sice mají panickou hrůzu z uprchlíků, kdybychom tu ale měli robustní víru, svoji kulturu a vědu, tak bychom nebyli tak rozklepaní z toho, že se sem valí silně ozbrojené hordy nějakých Tatarů. Kdysi dávno to byl boj muž proti muži a čelili jsme v Evropě opravdu existenčnímu problému. Teď jsou to zoufalí lidé, kteří odněkud prchají a naše obavy podle mého plynou z toho, že nemáme silnou vlastní kulturu, které bychom věřili a která by byla dostatečnou obranou proti té kultuře a prostě se v tom cítíme slabí.

Tak je to i s tou vědou. Pokud mám silnou vědu, tak nám to dává z hlediska konkurenceschopnosti větší jistoty. Soutěž ve světě je založena na vědecko-technickém pokroku a pokud je věda silná, národ má větší sebevědomí.

Máte pocit, že máme v Česku nezávislá média?via_bona_165_cb

Absolutně ne. Já to osobně vidím jako jeden z největších problémů. Tím, jak roste role státu, stává se politika výnosným byznysem, politici na ní chtějí vydělávat a do toho se snaží dosáhnout na média. S úpadkem veřejnoprávních médií odpadá garant demokracie. Ostatní média jsou v rukách silných finančních skupin, které mají své ekonomické zájmy. Když si někdo koupí ztrátová média a je ochoten za ně zaplatit velké peníze, tak je naprosto selským rozumem zjistitelný, že tam je nějaký ekonomický zájem. Proto jsme založili fond na podporu nezávislé žurnalistiky. My nechceme vytvářet nová média, ale podpořit ta média, která se snaží být nezávislá a která správně cítí, že demokracie je v ohrožení.

Myslíte, že české společnosti nedochází prorůstání byznysu do politiky?

Lidé s tím nemají moc zkušeností. Dřív to šlo zdola. Vezměte, kolik bylo v každé vesnici dříve sborů a divadel, dneska už to nějak nejde. Doba hojnosti dělá lidi lenivější. Teď se spíš už jen konzumuje. Proto podporujeme Nadaci Via, která dělá projekty lokální. A proto podporujeme sochaře Čestmíra Sušku, protože se nám líbí, co dělá v Bubci.

O Vás je známo, že luxusu neholdujete. Co Vás na vydělávání peněz baví nejvíc?

Asi ten výsledek. To je jako, když někdo běhá, tak běhá na čas a zajímá ho výsledek. V oblasti investování a podnikání je to podobné a peníze jsou mírou úspěchu. Samy o sobě pro mě ale nejsou hodnotou.

Jak si stojí ČR v boji s korupcí?

Vymýtit korupci na nulu nejde. V česku to tak před pěti lety došlo hodně daleko. Lidé typu Dalík nadávají na korupční fond, ale oni jsou za to, že existuje, zodpovědní. Kdyby se chovali standardně, tak tu není prostor pro takovou korupci. Dosáhli jsme zkrátka vrcholu, teď se to lepší. Ale ostražitost je na místě. Jako s morem. Nejdřív zabil hodně lidí, a když ustoupil, neznamenalo to, že nebudu dodržovat hygienické návyky. To pokušení bude velké a my musíme být ve střehu.

Budete se angažovat v příští prezidentské volbě?

Sledujeme různé kandidáty a určitě někoho podpoříme.

 

RUBRIKY: