Lékaři bez hranic dále zachraňují životy ve Středozemním moři

msf186571_medium

Zdroj: Lékaři bez hranic

V prvních šesti měsících roku 2017 provedly nevládní organizace 35 procent ze všech záchranných operací v centrálním Středozemním moři. Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) zachránili a dovezli do bezpečí přes šestnáct tisíc lidí. “Lodě humanitárních organizací ve Středozemním moři nejsou řešením. Jsou jen pouhou záplatou na situaci, kdy na moři umírají lidé, zatímco evropské státy diskutují o migraci,” uvádí organizace Lékaři bez hranic na svém FB profilu.

Lékaři bez hranic budou nadále zachraňovat životy ve Středozemním moři, odmítají ale podepsat dokument navržený italskou vládou. Jako důvody uvádějí tyto:

1) Povinnost lodí pokaždé odvážet zachráněné lidi na pevninu a zákaz jejich přesouvání na jiná plavidla znamená nižší efektivitu operací na moři. Pokud se všechny záchranné lodě budou muset neustále plavit tam a zpátky mezi pevninou a místem záchrany, rapidně poklesne počet plavidel přítomných v operační oblasti. To v důsledku znamená více hromadných utonutí.

2) Přítomnost ozbrojených policistů a povinnost humanitárních pracovníků schraňovat jakékoli důkazy by byla v přímém rozporu se základními humanitárními principy nezávislosti, neutrality a nestrannosti.

“Od začátku každou záchrannou operaci provádíme v přímé koordinaci s Námořním záchranným koordinačním centrem (MRCC) v Římě. Nejsme žádní hipíci na moři. Jednání s italskou vládou bereme od začátku vážně. K jejímu návrhu máme konkrétní připomínky. A také apelujeme na ostatní státy, aby Itálii s operacemi na moři pomohli. Jsme tam, kde ostatní odmítají jednat. Je to nouzové řešení, jehož smyslem je zabránit zbytečným utonutím na moři. Ideální stav je ten, kdy nikdo nebude muset na cestu přes moře vyrážet,” uvádějí dále na svém FB.

Podrobnější informace najdete tady…

RUBRIKY: