Jiří Drahoš se aktivně zajímá o práci neziskovek

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš na setkání se zástupci neziskových organizací

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš během celé své kampaně projevoval zájem o činnost neziskových organizací. V doprovodu své manželky Evy navštívil řadu míst, kde neziskové organizace zajišťují sociální, zdravotní nebo jiné veřejně prospěšné služby. Paní Eva navíc uvedla, že by se v pozici první dámy ráda věnovala problematice péče o seniory.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) připravila pro své členy a partnery setkání s Jiřím Drahošem ještě před prvním kolem prezidentské volby. Jiří Drahoš na diskuzi se zástupci členských organizací dorazil i s paní Evou, se kterou tvoří skutečný tým.

Debata se točila hlavně kolem financování, mediálního obrazu a důvěryhodnosti neziskových organizací. Všichni přítomní ocenili, že se Jiří Drahoš stavěl k problémům věcně a nesliboval zázraky.

Jiří Drahoš s ředitelkou AVPO Monikou Jindrovou

„Pan Drahoš přišel připravený. Měl nastudované informace nejen o AVPO ČR a našich členech, ale také o Značce spolehlivosti veřejně prospěšných organizací. Nebyl jen tím, kdo odpovídal na otázky, sám měl na přítomné zástupce neziskovek řadu dotazů, aktivně se zapojila i paní Eva,“ shrnula průběh setkání ředitelka AVPO ČR Monika Jindrová.

Pokud by Jiří Drahoš ve druhém kole prezidentské volby uspěl, rád by více zdůrazňoval přínosy práce neziskových organizací a pokusil se vydobýt tak pro ně větší uznání i více důvěry. Po zkušenostech z minulých let by to byla vítaná změna.

Text: Aleš Mrázek, AVPO ČR

 

RUBRIKY: