Česká rodinná firma zaměstnává mladé lidi z dětských domovů

Karel Novosad, personální ředitel Crocodille ČR a Anna Křivská, personalistka, koordinátorka projektu zaměstnávání mladých lidí z dětských domovů při přebírání ceny Bílá vrána

Dávají šanci těm, kteří o ni stojí. Podnikají už 26 let, za tu dobu podpořili velké množství dobročinných projektů a zaměstnali desítky mladých lidí, kteří vyrůstali v dětských domovech. „Nabíjí nás to, na tým uvnitř firmy to působí jako hnací motor,“ říká k tomu Karel Novosad, personální ředitel Crocodille ČR. Takhle česká rodinná firma má více než 700 zaměstnanců a svoje balené bagety a sendviče dodává do mnoha evropských zemí. Před časem získala od neziskové organizace yourchance o.p.s. ocenění Bílá vrána v kategorii Zaměstnavatel.

Proč jste se rozhodli dávat šanci mladým lidem z dětských domovů?

Jsme ryze česká rodinná firma, pro kterou je dávat šanci mladým lidem přirozené bez rozdílu, jestli pocházejí z dětských domovů, nebo odjinud. Je to naše zodpovědnost, kterou dlužíme všem, kteří mají zájem naše hodnoty sdílet. Nesmírnou výhodou pro nás je samotná možnost s těmito lidmi spolupracovat. Nabíjí nás jejich energie. Zodpovědnost, kterou vůči nim máme je pro nás milou povinností. Začínali jsme s jejich náborem nejprve opatrně, abychom se vyvarovali možným chybám. Postupně přibývali, k dnešku už jsme zaměstnali řádově desítky mladých lidí z dětských domovů.

Jak se vám s nimi pracuje?

Velmi příjemně. Je to tak trochu slavnostní pocit pozorovat mladé lidi, jak se chopí postoji k práci a životu samotnému. Důležité je dát jim nejen šanci, ale také poskytnout podmínky, přátelské prostředí a vzory, které jim pomohou na startu kariéry.

Daří se to?

Ano. V současné době poskytujeme jakémukoliv mladému člověku z dětského domova možnost osobního setkání, během kterého jej informujeme o kariérních možnostech nejen v naší firmě, ale ohledně orientace na trhu práce všeobecně. Dále pomoc při jeho začlenění do nového kolektivu a poskytnutí osobního trenéra, který jej vše naučí. Nonstop služby Hot-line s pracovníky personálního oddělení, kteří jim poskytují rady a informace nejen v pracovních, ale i životních otázkách. Také dohled nad jejich působením v práci a poskytování zpětné vazby a nastavením kariérního rozvoje s ohledem na jejich zájmy a schopnosti. Samozřejmě nechybí lidský přístup ze strany vedení společnosti při řešení jejich problémů. Dávat šanci všem, co o ni stojí, patří do naší firemní kultury.

Plánujete nějak vaše aktivity v této oblasti ještě rozšiřovat?

Ano, bez ohledu na ocenění, které jsme obdrželi, budeme v této činnosti stále aktivnější. Chceme začít do dětských domovů jezdit a informovat mladé lidi o našich možnostech pomoci. A pak také pomáhat s ubytováním díky projektům zabývajícím se startovacím bydlením a máme také v plánu vybudovat speciální tréninkové centrum. Uvidíme, na co nám budou síly stačit…

V oblasti společenské odpovědnosti jste dost aktivní, na vašich stránkách se v sekci “pomáháme” dozvíme o spouště projektů, které podporujete. Působí to nějak na prostředí uvnitř vaší společnosti a na tým zaměstnanců?

Přístup majitele společnosti Petra Cichoně, který firmu před 26 lety zakládal, a dodnes ji řídí, je zárukou zodpovědného chování vůči všem zaměstnancům. Všichni naši zaměstnanci jsou hrdí na svou firmu, která je pro ně stabilní, rozvíjí se do světa a oni se mohou rozvíjet s ní. Našim dobročinným záměrům se víceméně věnujeme při každodenním setkávání s realitou u našich zaměstnanců, anebo jiných lidí v nouzi. Přistupujeme k tomu spontánně a srdečně. Řídíme se heslem: „Cokoli děláme našima rukama, vychází z našich srdcí“.

Více o ocenění Bílá vrána zde…

Více o dobročinných projektech firmy zde…

23. 2. 2018

 

 

 

RUBRIKY: ,