Transparentnost na pár kliknutí

Politiku nemusí dělat jen politické strany, ale každý občan. Podle Havlových i Masarykových zásad se o demokracii mají starat nejen politici, ale i běžní občané. Tato vznosná tvrzení mohou na člověka působit jako bezobsažné fráze, pokud za nimi nevidí konkrétní lidi. Desátým rokem se v nevládní organizaci Evropské hodnoty tomuto aktivismu věnujeme.

Kombinujeme dva přístupy, které jsou ve vyspělých společnostech obvyklé – odborné zázemí v dané oblasti a konkrétní agendu, kterou považujeme za správnou, a proto ji prosazujeme. Nevládní organizaci tohoto typu se říká think‑­tank. V naší instituci se soustřeďují odborníci na evropskou a bezpečnostní politiku. S tímto arzenálem se pereme za principy, které považujeme za důležité. Jsou jimi hodnoty vepsané do preambule české ústavy či příklady dobré praxe, které se za dekády vyvinuly ve svobodných společnostech.

V západním světě je obvyklé, že organizace našeho typu do politiky velmi hlasitě mluví, aby veřejně hájily pojetí veřejného zájmu, s nímž se ztotožňují. Právě ona otevřenost a transparentnost je pro zájmové skupiny v oblasti politiky naprosto zásadní z důvodu tzv. accountability – tedy možnosti volat nás k odpovědnosti za naše jednání. Aby bylo jasné, za koho kopeme, zveřejňujeme výroční zprávy, ale také veškeré naše financování je plně transparentní. Každý člověk si tak může několika kliky najít, kdy a za co utrácíme peníze našich donorů, kterým po každém projektu doložíme účtenku po účtence, za co jsme jejich peníze utratili. Abychom pomohli zlepšit českou politickou kulturu, rozhodli jsme se jít příkladem. Proto jsme si sepsali vlastní etický kodex, podle kterého se také řídíme. Kromě transparentnosti financování například dbáme na střet zájmů – žádný z našich lidí nesmí být zároveň ve výkonné funkci jakékoliv politické strany.

Efektivitu vynaložených prostředků nám u většiny projektů dopředu hlídá náš vlastní plán schválený donorem, zpětně kontrola samotného donora při závěrečném vyúčtování a závěrečná zpráva, případně externí audit. Většinu nákladů tak máme dopředu naplánovanou a schválenou – víme, jaké akce uspořádáme pro (přibližně) jaké množství lidí, kolik nákladů můžeme vynaložit na občerstvení a technické zařízení, kolik může stát naplánovaná studie atp. Málokdy se tak dostaneme nad průměrnou mzdu a stejně jako v ostatních nevládkách u nás pracují lidé, pro které peníze nejsou dominantní motivací.

V našem „businessu“ logicky – byť možná překvapivě – funguje klasické tržní pravidlo – dohoda platí, když na ni kývnou obě strany. Pokud dokážeme donorovi (často z řad institucí, ale čím dál více za námi přicházejí angažovaní občané či firemní partneři) například vysvětlit náklady na rozsáhlou studii vyžadující desítky hodin sběru dat a argumentačně podložíme důležitost takové analýzy, jsme schopni dané prostředky získat. Ročně podáváme několik desítek návrhů projektů, do nichž zrcadlíme obvyklé sumy na jednotlivé položky, které za deset let institucionální paměti naší organizace již dokážeme odhadnout. Pět let práce v této branži mě naučilo jednu věc – člověk si to řemeslo musí natrénovat; ani odhadování jednotlivých položek a měřitelných indikátorů se člověk nenaučí za rok či dva. O to hůře, když soutěžíte na evropské úrovni s institucemi s padesátiletou tradicí a týmem lidí s mnohaletou praxí.

Připravujeme si také tříleté strategické plánování s každoroční aktualizací, abychom si dokázali dobře a efektivně vybrat, čemu a jak se budeme věnovat. Každé léto se na týden zavřeme mimo civilizaci a pečlivě analyzujeme české, evropské a globální prostředí, abychom identifikovali zásadní hrozby, slabiny či příležitosti pro náš politický systém liberální demokracie, kterou chceme každodenně bránit. Strategické cíle máme rozpracované na jednotlivé milníky, které probíráme na speciálních poradách každé dva týdny – abychom si byli jisti, že neděláme projekty jen pro dobrý pocit, ale že se skutečně posouváme k tomu, co jsme si stanovili, a děláme to efektivně.

Jakub Janda (1990)
působí jako zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty a jako politický komentátor. V minulosti působil v humanitární organizaci ADRA.

 

RUBRIKY: