Rostislav Maďar: Uměním je dávat bez opětování

V rychlém rozhovoru jsme se ptali Doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D. na otázky týkající se Umění darovat.

V čem spočívá umění darovat?

Skutečným darem je, když člověk obda­ruje někoho, kdo mu to nebude mít nikdy možnost opětovat. A uměním je udělat to tak, aby měla i jednorázová pomoc dlouhodobý efekt.

Děláte něco, co vám nepřináší mate­riální zisk a nesouvisí to s vaší rodinou?

Organizuji humanitární a rozvojovou po­moc pro chudé země Asie, Afriky a Latin­ské Ameriky. Pomáhám ale i potřebným u nás v ČR, většinou přes projekty Rotary International. I svou práci beru jako poslání, a když se jedná o věc smysluplnou a užiteč­nou pro jiné lidi, nikdy se neptám, co za to.

Vzpomenete si, kdy jste něco takového udělal poprvé a proč?

Vždy jsem rád pomáhal jiným, organizo­val charitativní sbírky, benefiční basket­balové zápasy apod., ale největší projekt začal před jedenácti lety, kdy jsem založil International Humanity.

Která oblast filantropie je vám blízká?

Viděl jsem v Africe umírat děti na pod­výživu a lehce léčitelné nemoci, proto zejména pomoc rozvojovým zemím. Pokud se dělá správným způsobem, je tam i relativně malá pomoc velmi vidět a dokáže změnit osud mnoha lidí.

Jaký by měl být vztah mezi filantropickými aktivitami a státem?

Stát by se měl taky chovat jako filantrop, a to i směrem do zahraničí. Líbí se mi, jak to dělá třeba relativně malé Norsko. To by mohl být do určité míry náš vzor.

Měli bychom o filantropii mluvit?

Filantropie by měla být základním postojem všech lidí a jeho realizace by měla záležet jen na tom, jestli jsou pro to u daného člověka praktické možnosti. Mluvit by se o ní určitě mělo.

Myslíte si, že mecenáši a filantropové si svou činností vykupují svědomí?

Takoví nepochybně ve světě existovali a existují, zejména v chudých zemích tím však často nahrazovali selhávající stát. Drtivá většina mecenášů a filantropů však pomáhá ze svého přesvědčení.

Kdo nebo co rozhoduje o tom, kam nasměrujete svůj čas, peníze a energii?

Výlučně já osobně. S věkem a životními zkušenostmi to snad dělám čím dál líp.

Kdybyste měl neomezené množství prostředků a volného času, na co byste se zaměřil?

Vytvořil bych pro co největší množství lidí v třetím světě podmínky, aby se dokázali postarat o sebe a svou rodinu vlastním talentem a prací. Investoval bych do projektů udržitelného rozvoje komunit, obnovitelných zdrojů energie a do boje s infekcemi a podvýživou.

rastislav_madar_cbDoc. MUDr. Rostislav Maďar, Ph.D. (1973)
se profesně věnuje infekčním nemocem, cestovní a tropické medicíně. Od roku 2004 vede dobrovolnickou neziskovou organizaci International Humanity. Jako humanitární lékař pracoval na Srí Lance i v Nepálu, v posledních šesti letech působí zejména v Africe v příhraničních regionech Tanzanie, Zambie a Malawi, kde letos International Humanity otevírá Česko-Slovenskou nemocnici v oblastech bez dostupné zdravotní péče. Více informací o jeho projektech: Pomoztesnami.cz a www.facebook.com/inthumanity.

RUBRIKY: