Nové výzvy neziskového sektoru

Každý rok se vynořují nové problémy, na které je potřeba reagovat, a vedle už zavedených programů se objevují i zcela nové projekty, které stojí za pozornost. V poslední době se nejvíc mluví především o uprchlících, ale ti nejsou jediným novým tématem, se kterým se české neziskovky potýkají. Co teď tedy hýbe neziskovkami, kde je pálí nedostatek peněz a co chystají na tento rok?

Uprchlická krize je v posledních měsících tématem číslo jedna. Není divu – situace v Sýrii je považována za nejhorší humanitární krizi posledních let. Mnoho organizací pořádá sbírky, vysílá dobrovolníky na pomoc lidem na útěku a pomáhá řešit situaci na přeplněných hranicích či nově na řeckých ostrovech. „Hodně se o tom mluví, ale špatně se s tím pracuje, protože ohledně uprchlíků panují různorodé emoce,“ říká Barbora Němcová z organizace ADRA. Organizace třeba provozuje vzdělávací centrum v Bejrútu, hlavním městě Libanonu, kde v chudobě žije přes milion a půl syrských, palestinských a iráckých uprchlíků. Nejvíce trpí děti, kterých je mezi nimi téměř polovina. A proto plánuje ADRA pro rok 2016 prostřednictvím projektu na podporu vzdělávání pomoci více než dvěma stovkám z nich dohnat zameškanou školní docházku a umožnit jim nastoupit do státních škol, jen co se pro ně uvolní místo. Další podobné centrum hodlá otevřít i na jihu Libanonu.

Konflikt na Ukrajině už zmizel z prvních stránek novin, ale tamější situace se nezlepšuje. Válkou poničená země stále potřebuje pomoc, ovšem prostředky se shánějí čím dál obtížněji.

Konflikt na Ukrajině už zmizel z prvních stránek novin, ale tamější situace se nezlepšuje. Válkou poničená země stále potřebuje pomoc, ovšem prostředky se shánějí čím dál obtížněji.

Přímo na místě konfliktu, v syrském Aleppu, pomáhá i Český červený kříž, který po nedávném zostření bojů zvýšil dodávky základní humanitární pomoci, jídla, pití a zdravotnických potřeb. Člověk v tísni se zde angažuje mimo jiné programem Peníze za práci, v rámci kterého vyplácí mzdu lidem, kteří se podílejí na revitalizačních pracích pro obnovu zničených měst. Lidem poznamenaným válkou se věnuje i Charita České republiky. Na konci loňského roku se stala generálním poskytovatelem integračních služeb pro uprchlíky, kteří získali v České republice azyl, a bude mít na starosti pomoc při zajišťování ubytování, zaměstnání, vzdělávání či sociální a právní poraden­ství. Pomáhá také lidem, kteří utíkají před válkou na Ukrajině. V nejhůře zasažené oblasti okolo Doněcku v pod statě nefungují sociální služby a mnoho lidí přišlo o své domovy. Charita proto pro tyto oblasti pořádá materiální sbírku a v následujících měsících bude otevírat v Kyjevě nové domy pro uprchlíky.

Válečné konflikty jsou aktuální neustále

Projekty pomáhající v oblastech aktuálních válečných konfliktů zpravidla nemají díky velkému zájmu médií až takový problém sehnat prostředky, horší situace je ovšem u polozapomenutých konfliktů, kde peníze doopravdy chybí. „Je potřeba především oslovit českou veřejnost a přesvědčit ji k pravidelnému dárcovství,“ říká Tomáš Vyhnálek z organizace Člověk v tísni. „Proto na letošní rok chystáme kampaň v rámci festivalu Jeden svět a jednáme i s Českou televizí. Takto dopředu shromážděné dary pak lze využít právě pro financování pomoci v oblastech vleklých konfliktů, které nejsou v médiích tak populární, například v Kongu. A navíc nám umožňují urychleně zareagovat, když je potřeba – třeba v případě přírodních katastrof. V tomto roce se je chystáme použít v souvislosti s jevem El Niño, který bude letos extrémně silný a očekává se, že v Etiopii způsobí katastrofální sucha,“ dodává.

Podobně rychlou reakci si vyžádalo i zemětřesení v Nepálu v loňském roce, kdy české neziskovky nabídly okamžitou pomoc. Ovšem situaci na místě krátce poté zkomplikovala několikaměsíční blokáda obchodu s Indií, která veškeré navazující projekty obnovy výrazně zpomalila. „Nepál je na dovozu z Indie velmi závislý a učit lidi stavět domy odolnější proti budoucím přírodním katastrofám zkrátka nejde, když není z čeho,“ podotýká Barbora Němcová z organizace ADRA. „V důsledku blokády chyběla v Nepálu celá řada základních komodit, včetně benzinu, plynu na vaření či léků… nebylo třeba ani zrní pro slepice,“ říká Němcová.

Některé programy kvůli tomu bude možné zahájit až v letošním roce. Rekonstrukce v Nepálu ještě nějakou dobu potrvá a práce budou letos pokračovat obnovou zavlažovacích zařízení pro místní zemědělce, která zemětřesení notně poničilo. Po fázi okamžité pomoci je totiž klíčové umožnit lidem co nejdříve se postavit na vlastní nohy.

Lidská práva netáhnou

Kromě válek a přírodních katastrof je dalším z palčivých zahraničních témat boj za svobodu a lidská práva ve státech s autokratickými režimy. Týká se mnoha zemí od Libye a Barmy přes Nikara­guu až po Kubu či Ázerbájdžán, ovšem taková témata se nepropagují snadno. „Lidi na ně neslyší. A přitom to není tak dávno, co i naše země byla na cestě k demokracii,“ říká Barbora Němcová. Po­moci na této cestě se ADRA snaží právě Barmě, zejména v odlehlejších oblastech, kde je situace velmi křehká a dosud tam panuje neklid. V rámci projektu na podporu rozvoje občanské společnosti tam před časem založila první komunitní kavárnu Veranda, která má sloužit pro setkávání a otevřenou diskusi a zároveň pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Cílem je motivovat a vzdělávat mladé Barmánce, a tím zvýšit jejich šanci na uplatnění na trhu práce.

Emoce poslední dobou silně rozvířila také debata o palmovém oleji. Ohrožení pralesů kvůli kácení sice stále pokračuje, ale co se vypalování týče, situace se znatelně zlepšila. Během ne­dávných jednání indonéské a malajsijské vlády se Indonésie zavázala podniknout řadu kroků, jak katastrofálním požárům propříště zamezit, a vyhrocená situace z minulého roku by se tak snad už neměla opakovat.

Sýrie a uprchlíci jsou aktuálně největším tématem, které hýbe českými neziskovkami. Jedná se o jednu z nejhorších humanitárních katastrof posledních let.

Sýrie a uprchlíci jsou aktuálně největším tématem, které hýbe českými neziskovkami. Jedná se o jednu z nejhorších humanitárních katastrof posledních let.

Nová témata a nové formy

V Čechách jsou kromě uprchlické krize, která je aktuální napříč státy, v kurzu i další témata. Pro letošní rok se chys­tá kampaň věnující se obnovitelným zdrojům a jejich dostupnosti pro české vesnice a města, kterou povede organizace Greenpeace. Její oficiální představení bude až v červnu, ovšem směřování je jasné už teď. „Cílem bude vytvořit manuál­ pro starosty, jak přejít s celou vesnicí na plně obnovitelné zdroje ener­gie. Ilustrovat to budeme na konkrétním příkladu obce Kněžice na Nymbursku, kde to téměř stoprocentně funguje už dnes,“ vysvětluje mluvčí Lukáš Hrábek. Z projektů zaměřených na ochranu životního prostředí stojí za zmínku i chystaná kampaň, která se ve spoluprá­ ci s experty a lékaři zaměří na to, jaké zdravotní dopady má na člověka masivní spalování uhlí v tepelných elektrárnách.

Zajímavým směrem je i důraz na dobrovolnictví. Kromě tradičních dobrovolnických pozic v neziskových organizacích se postupně začíná prosa­zovat i koncept dobrovolnictví firemního. Jde o systém, kdy firma místo peněžitých darů věnuje čas a schopnosti svých zaměstnanců, kteří pak v nezisko­vých organizacích pomáhají s vedením projektů, účetnictvím či poskytují IT podporu. „Je to oboustranně výhodné. Organizace získají zkušenosti expertů, na které by jinak nedosáhly, a dobrovolníci z firem zase mají radost, že mohou spolu se svou firmou pomáhat přímo, a nikoli zprostředkovaně, třeba firemním dárcovstvím,“ říká Barbora Komberec Novosadová z organizace HESTIA. V plánu jsou potom i programy na podporu komunitního dobrovolnictví, které se snaží o větší zapojení občanů do komunitních aktivit v rámci své obce. Různých komunitních spolků, regionálních organizací a skupin lidí, kteří pečují o své okolí, je už v Česku několik tisíc. Právě takové projekty a malá sdružení v českých městech a obcích mimo jiné podporuje Nadace Via, která podporuje aktivní lidi měnící své okolí k lepšímu.

Nová jsou v Čechách nejen témata, ale i formy fundraisingu. Změny se chystají v systému výběru peněz i v tak zavedených projektech, jako je Pomozte dětem, a objevují se i nové moderní přístupy. Jedním z nich je například iniciativa Slavíme velkoryse, která nabízí online platformu pro vytvoření události, jako je svatba či oslava narozenin. V rámci této události pak uživatel namísto toho, aby sám přijímal dary, uspořádá soukromou sbírku, jejíž výtěžek jde na konkrétní projekt Člověka v tísni. „Je to sympatická možnost, jak důstojně a hlavně hravě přispět na naši činnost,“ míní Tomáš Vyhnálek. České neziskovky zkrátka doká­žou držet krok s dobou a svými projekty nejen pružně reagují na aktuální dění, ale umí to udělat i s nadhledem.

ADRA
Podpora vzdělávání dětí syrských uprchlíků — ČÚ: 66888866/0300, VS: 333 Pomoc Nepálu po ničivém zemětřesení — ČÚ: 66888866/0300, VS: 380 Podpora rozvoje občanské společnosti v Barmě — ČÚ: 66888866/0300, VS: 161

Člověk v tísni
Hlavní dárcovský účet — ČÚ: 76327632/0300

HESTIA
Dobrovolnictví (Národní dobrovolnické centrum) — ČÚ: 2700310906/2010

Český červený kříž (Fond humanity)
Humanitární pomoc v Sýrii — ČÚ: 333999/2700, VS: 1501
Pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině — ČÚ: 333999/2700, VS: 1502

Charita České republiky
Sbírkové konto pro pomoc Sýrii — ČÚ: 55660022/0800, VS: 182 Sbírkové konto pro pomoc na Ukrajině — ČÚ: 55660022/0800, VS: 104

 

RUBRIKY: