Michal Horáček: Podporujte talenty

V rychlém rozhovoru jsme se ptali Michala Horáčka na otázky týkající se Umění darovat.

V čem spočívá umění darovat? 

Ve vědomí, že všechny úspěchy – jakkoli podložené přemýšlením a úsilím – jsou podmíněny i přízní Štěstěny. Mnozí lidé, přestože jsou ochotní usilovat o naplnění vytčených cílů, takovou přízeň nepoznali, a těm by ti šťastnější měli jejich handicap alespoň částečně kompenzovat. To i proto, že nikdo nežijeme sám nebo jen v úzkém kruhu rodiny a přátel, ale v širší pospolitosti. Aby takové společenství bylo opravdu pospolité, a tedy mělo svůj smysl, je nutné se o to přičinit obdarováváním.

Děláte něco, co vám nepřináší materiální zisk a nesouvisí to s vaší rodinou?

Už léta nedělám vůbec nic, co by mi přinášelo materiální zisk. Naopak, věnuji se projektům finančně vesměs ztrátovým, hlavně uměleckým. Kromě vlastních projektů ovšem podporuji i ty, kteří si sami
pomoci nemohou, zejména lidem na vozíčcích nebo nemocným dětem.

Vzpomenete si, kdy jste něco takového udělal poprvé a proč?

Kdy, už nevím, a proč, jsem vysvětlil.

Která oblast filantropie je vám blízká?

Podpora postižených, kteří se bez ní neobejdou. A mezi nimi nejraději podporuji ty, kteří usilují o vzdělání.

Jaký by měl být vztah mezi filantropickými aktivitami a státem?

Nejlépe žádný. Filantropie je pěkná tím, že vychází ze svobodného rozhodnutí.

Měli bychom o filantropii mluvit?

Ano. Příklady táhnou.

Myslíte si, že mecenáši a filantropové si svou činností vykupují svědomí?

To je otázka z nějaké ultralevičácké příručky? Připouští totiž, že sám majetek je nemorální, a proto má být předmětem špatného svědomí. Já si rozhodně nic nevykupuji, protože špatné svědomí nemám.

Kdo nebo co rozhoduje o tom, kam nasměrujete svůj čas, peníze a energii?

Přetlak, který nutí uměleckého tvůrce tvořit.

Kdybyste měl neomezené množství prostředků a volného času, na co byste se zaměřil?

Na podporu českého talentu. Žádný lepší „přírodní zdroj“ ve své vnitrozemské a na přírodní zdroje chudé zemi nemáme. Co máme, jsou nadaní lidé, a těm je nutné pomoci nejen v jejich, ale hlavně v našem
zájmu.

horacek_01_ondrej-hostMichal Horáček (1952)
je textař, básník, producent, spisovatel, novinář a antropolog. Ze studia na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy byl v roce 1974 na zásah Státní bezpečnosti vyloučen a následně internován ve vazební věznici v Ruzyni. Důvodem bylo padělání souhlasu SSM na žádosti o výjezd do USA. Po propuštění vystřídal různá zaměstnání. Mimo jiné myl nádobí a také byl plavčíkem. Publikovat v Československu začal až v roce 1984 v časopise Mladý svět. V létě 1989 spoluzakládal MOST, občanskou iniciativu, která si kladla za cíl zprostředkování komunikace mezi vládou a disentem.
Po revoluci založil sázkovou společnost Fortuna, kterou
v roce 2004 prodal.

Rozhovor vyšel v časopise Umění darovat / jaro 2015.

 

 

 

 

RUBRIKY: