Jak čeští rapeř i v Bangladéši pomohli dětem

Příběh spojení mezi českou rapovou kapelou Pio Squad a dětmi z bangladéšského slumu ukázalo, že v oblasti filantropie není o zajímavé příběhy nouze.

Místo, o kterém bude řeč, se jmenuje Čalantika. Je to vzdělávací centrum v Dháce, bangladéšském hlavním městě. Centrum zřídila česká organizace ADRA 
za přispění dárců v roce 2013. Zdarma zdejším dětem poskytuje třeba předškol­ní přípravu. Vzdělávají se v něm ovšem nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří se tu
učí třeba kurzy gramotnosti nebo šití.

"... bylo skvělé posunout rap zase o krok dál a jeho prostřednictvím pomoct tam, kde je to znatelně třeba," říká manažer Pio Squad.

„… bylo skvělé posunout rap zase o krok dál a jeho prostřednictvím pomoct tam, kde je to znatelně třeba,“ říká manažer Pio Squad.

Co s tím ale mají společného rapeři a hipho­peři z jihlavské skupiny Pio Squad?

„Prostě jsme se dostali na přednáš­ky věnované problematice Bangladéše, které proběhly v Jihlavě a v jejichž rámci již zazněly první střípky informací o Čalantice. První impuls přišel ale tak trochu zvenčí – od přítele kapely, který citelně vnímá nejrůznější tíživé otázky našeho světa a který jako první přišel s tím, že by bylo skvělé posunout rap zase o krok dál a jeho prostřednictvím pomoct tam, kde je to znatelně třeba,“ vysvětluje manažer kapely Rudolf Rokoš. Nakonec se s tématem v kapele tak sžili, že netrvalo dlouho a Čalantika pro ně nabyla konkrétních rozměrů a pomalu si začali balit kufry.

Propojit světy

Proč balit kufry? Kapela se rozhodla na místo vypravit a se zdejšími dětmi natočit novou písničku a k ní klip, který představí svým fanouškům a vůbec posluchačům hudby, kterou dělají.

Nešlo ale o klip samotný. Ten se měl stát jen nástrojem, jak problém Čalantiky představit a získat pro ni u nás doma podporu. Vše samozřejmě probíhalo ve spolupráci s organizací ADRA na vel­mi důvěrné a přátelské rovině. Všichni od začátku přemýšleli, jak nejen vytvořit dobrou píseň, ale také jak celý takto po­jatý projekt podpory Čalantiky co nejdál a nejefektivněji šířit, a dosáhnout tak maximálního ohlasu veřejnosti.

"Prostředí a situace ve slumech a osudy místních obyvatel svou podstatou obtížné podmínky přímo slibovaly," říká manažer Rudolf Rokoš.

„Prostředí a situace ve slumech a osudy místních obyvatel svou podstatou obtížné podmínky přímo slibovaly,“ říká manažer Rudolf Rokoš.

„Jednak jsme chtěli propojit náš svět s tím na opačné straně zeměkoule, a zá­roveň nám byla blízká otázka žití ve velkoměstě, v obřím slumu. Vzdělání – a je potřeba si uvědomit, že tady mluvíme o nejzákladnějším osvojení čtení, psaní, počítání atd. – není v Dháce samozřejmostí. I to nás motivovalo k uskutečnění tohoto nápadu; umožnit rozvoj tam, kde se ho vlivem nejrůznějších sociálních, ekonomických nebo zdravotních faktorů zcela nedostává,“ dodává Rokoš.

Podle něj byla Čalantika od počátku jedno velké dobrodružství a cesta do neznáma. „Samozřejmě, že došlo i k několika dost dramatickým momentům. Prostředí a situace ve slumech a osudy místních obyvatel svou podstatou obtížné podmínky přímo slibovaly. Ovšem díky tomu, že jsme měli jasný cíl a byli jsme připraveni na určitý šok, jsme celou akci vyřešili efektivně a projekt splnil svůj účel,“ dodává Rokoš.

V listopadu 2014 se tak členové kapel Pio Squad, Efko, Eurodel, De Puta Madre, DJ J­Kid‑ a Ruda vydali do Dháky, jednoho z nejlidnatějších měst světa. Výsledný videoklip i samotná skladba – na jejichž tvorbě mimo jiné spolupracoval bangladéšský pěvecký sbor Shor Shongitaloy, večerní škola pro pracující děti Milon Memorial Night School a místní rapeři, Erlik a Cloz Fahim – vzni­kaly při setkávání s lidmi, návštěvě slumů a centra Čalantika, večerní školy či dět­ských pracovních dílen.

V Česku pak proběhlo devět koncertů a vrcholný desátý koncert a slavnostní premiéra videoklipu Čalantika.

Fanoušci kapely vše vzali za své a Čalantiku podpořili. Nakonec se v rámci projektu „Pio Squad pro Čalantiku“ vybralo 453 204 korun.

„Jsme v první řadě kapela, děláme na novém albu a žádný takový projekt teď nepřipravujeme, ale pokud přijde další výzva s obdobným nábojem a najdeme jasnou vizi, jak ji propojit s hudbou, nebudeme váhat a zase se zapojíme,“ uzavírá za Pio Squad Rudolf Rokoš.


 

img_0977Čalantika Slum

tvoří jednoduché příbytky z plechu spojené bambusovým lešením, které stojí ve vodě. Tento „rybník“ uprostřed velkoměsta je plný odpadků a splašků ze slumu i ze sousedních vícepatrových budov. Slumové přístřešky jsou nalepené jeden na druhý, řada za řadou. Žije zde více než 12 tisíc lidí, každá rodina obývá max. 5–10 m². Není zde zajištěna pitná voda ani fungující kanalizace. Rodiny sdílí společné latríny, pro užitkovou vodu chodí s barely na několik stanovišť rozmístěných po slumu. Vaří se v hliněných píckách, topí se vším, co hoří. Nejčastější zaměstnání dospělých: pracovnice/šičky v textilních továrnách, pomocnice v domácnostech, řidiči rikši, nádeníci na stavbách a zametačky na ulicích. Děti běžně plní následující práce a povinnosti: pracují jako drobní prodavači na tržištích, nosiči zeleniny, čističi bot, žebráci, pomocníci v textilních továrnách a na stavbách nebo pečují o domácnost a mladší sourozence.

ADRA

je mezinárodní nevládní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi tak, aby dokázali vzít život do vlastních rukou. V zahraničí pomáhá při mimořádných událostech i dlouhodobých rozvojových projektech, v České republice se zaměřuje na podporu dobrovolnictví a globální rozvojové vzdělávání.

Centrum Čalantika

je centrum pro vzdělání v bangladéšském hlavním městě Dháce. Zdarma poskytuje dětem ze slumu Čalantika předškolní přípravu, která je nezbytná pro přijetí do první třídy a je běžně placená. Centrum podporuje děti i po jejich odchodu na státní školy a motivuje je k tomu, aby své vzdělání úspěšně dokončily. Pracuje se tu i s rodiči dětí, kterým se nabízí například kurzy gramotnosti a šití. Centrum bylo zřízeno v roce 2013 organizací ADRA za přispění dárců; v roce 2015 sem docházelo 80 dětí od 5 do 12 let a stejný počet rodičů.

 

RUBRIKY: